Om York-Auktion Sjælland

York-Auktion startede i 2003 i en lade ved Vielsted i Nyrup og overgik til et selskab i 2004, hvor vi  flyttede ind i lokalerne på Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup. Vi startede med 1.700 kvm men fik langsomt og sikkert udvidet til de 6.000 kvm som vi råder over i dag.

York-Auktion Sjælland er især kendt for at sælge konkursboer, samt have opbevaring for SKAT, advokater, politiet, samt importørere. Pladsen i sig selv gør dette velegnet. Derudover afholder denne afdeling en del fjernauktioner rundt om på Sjælland. Det vil sige fx konkursboer, som det ikke kan svare sig at flytte, men sælges istedet på stedet således kurator/advokat eller virksomheder ikke skal flytte de mange eller store effekter.

York-Auktion Sjælland løser alle former for opgaver overfor advokater, fogedretter, pengeinstitutter, private m.m.

For mere information vedr. York-Auktion Sjælland kontakt afdelingsleder Franciska Licht på tlf. 92 156 157.