Tilmelding af effekter

Benyt vores online tilmeldingsskema til salg af effekter på auktion. Eller du kan også downloade Indleveringsaftale og -skema her og afleverer det sammen med dine effekter.

Vælg York-Auktionssted

Kundeinformation

Firma eller navn

Evt. kontaktperson (ved firma)

Evt. CVR-nr. (ved firma)

Adresse

Postnummer og by

Kontakttelefon

E-mail

Bankoplysninger

Registreringsnummer

Kontonummer

Effekter til indlevering

Effektnavn 1

Effektbeskrivelse

Effektnavn 2

Effektbeskrivelse

Effektnavn 3

Effektbeskrivelse

Effektnavn 4

Effektbeskrivelse

Effektnavn 5

Effektbeskrivelse

--

Evt. besked

Betingelser og priser
 • Gyldig legitimation skal forevises ved indlevering
 • Effekterne skal indleveres i god, brugbar og rengjort stand, således de er klar til fotografering og indskrivning
 • York Auktion kan frit vælge hvordan det enkelte auktionskatalog sammensættes
 • Sælgers omkostninger pr. katalognummer udgør 16 % af budsummen dog min. 60 kr. + indskrivningsgebyr 100 kr. + moms. For katalognumre, der skønnes ikke at kunne opnå bud på mindst 800 kr. beregnes indskrivningsgebyr på 200 kr. + moms. Effekter under 8.000 kr. betragtes som absolut bortsalg uden mindstepris
 • Eventuel påfyldning af brændstof på køretøjer eller maskiner faktureres sælger
 • Effekterne opretholder kun evt. mindstepris på første auktion, medmindre sælger indgår en salgsaftale skriftligt
 • Eventuelle mindstepriser skal opgives skriftligt ved indlevering ellers betragtes det som et absolut bortsalg
 • Såfremt sælger selv byder på egne effekter, slettes mindsteprisen og sælger skal herefter betale salgs- og købssalær af opnået bud-sum
 • Sælger må ikke selv byde på egne effekter via York-auktions hjemmeside
 • Sælger har de indsatte effekter selv forsikret mod brand, vandskade og tyveri
 • Effekter indsat på auktion kan ikke trækkes tilbage når først de er katalogiseret
 • Opgørelse over solgte effekter vil blive fremsendt senest 30 hverdage efter auktionsdato
 • Afregning bliver overført til sælgers bank
 • Sælger bekræfter ved sin underskrift, at effekterne sælges som frie og ubehæftede, samt at have modtaget en kopi af salgs- og indleveringsaftalen
 • Sælgers evt. køb af effekter på auktionen skal afregnes ifølge York-Auktion auktionsbetingelser
 • Indleveringsadresse: Valgte York-Auktionadresse
York-Auktion SJÆLLAND

Waldemarsvej 1
4296 Nyrup

Telefon 92 157 157
om@york-auktion.dk

York-Auktion JYLLAND

Kringelled 10
8250 Egå

Telefon 92 156 156
zk@york-auktion.dk