Indlevering af effekter

Vi modtager effekter som skal sælges på auktion mandag-torsdag fra kl. 9-16, eller efter aftale.

Udfyld tilmeldingsblanketten online og print den ud og medbring den sammen med effekterne. Husk venligst, at effekterne skal være rengjorte og funktionsdygtige.

York-Auktion udarbejder kataloget så præcist som muligt, og vi beder derfor sælger give så mange relevante oplysninger om effekten som muligt. York-Auktion forbeholder sig ret til at afvise effekter til auktion.

Betingelser og priser
 • Gyldig legitimation skal forevises ved indlevering
 • Effekterne skal indleveres i god, brugbar og rengjort stand, således de er klar til fotografering og indskrivning
 • York-Auktion kan frit vælge hvordan det enkelte auktionskatalog sammensættes
 • Sælgers omkostninger pr. katalognummer udgør 16 % af budsummen dog min. 60 kr. + indskrivningsgebyr 100 kr. + moms. For katalognumre, der skønnes ikke at kunne opnå bud på mindst 800 kr. beregnes indskrivningsgebyr på 200 kr. + moms
 • Effekter under 8.000 kr. betragtes som absolut bortsalg uden mindstepris
 • Eventuel påfyldning af brændstof på køretøjer eller maskiner faktureres sælger
 • Effekterne opretholder kun evt. mindstepris på første auktion, medmindre sælger indgår en ny skriftlig salgsaftale
 • Eventuelle mindstepriser skal opgives skriftligt ved indlevering ellers betragtes det som et absolut bortsalg
 • Sælger må ikke selv byde på egne effekter via York-Auktions hjemmeside
 • Sælger har selv de indsatte effekter forsikret mod brand, vandskade og tyveri
 • Effekter indsat på auktion kan ikke trækkes tilbage når først de er katalogiseret
 • Opgørelse over solgte effekter vil blive fremsendt senest 30 hverdage efter auktionsdato
 • Afregning bliver overført til sælgers bank
 • Sælger bekræfter ved sin underskrift, at effekterne sælges som frie og ubehæftede, samt at have modtaget en kopi af salgs- og indleveringsaftalen
 • Sælgers evt. køb af effekter på auktionen skal afregnes ifølge York-Auktion auktionsbetingelser
York-Auktion SJÆLLAND

Waldemarsvej 1
4296 Nyrup

Telefon 92 157 157
om@york-auktion.dk

York-Auktion JYLLAND

Kringelled 10
8250 Egå

Telefon 92 156 156
zk@york-auktion.dk