Auktionsbetingelser

 1. Alt sælges i den stand det forefindes ved hammerslag og der er således ingen garanti af nogen art. Vi gør opmærksom på at York Auktion ikke tester eller gennemprøver de enkelte effekter. Køber har selv mulighed for at teste og se effekterne under eftersynet.
 2. Kataloget er udarbejdet efter bedste overbevisning, men dog uden ansvar.
 3. Mindste overbudsstørrelse fastsættes af auktionarius. Opstår der umiddelbart efter hammerslag tvivl om, hvem der var højestbydende, eller påstås det, at flere har budt samtidigt, foretages nyt opråb.
 4. For at kunne byde skal man være i besiddelse af et købernummer, som straks forevises efter hammerslag. Købernummer fås sammen med auktionskatalog på auktionskontoret. Opgiv venligst navn, adresse samt telefonnummer og evt. mailadresse, idet købernummer ellers ikke kan udleveres.
 5. OMKOSTNINGER:
  Foruden budsummen tillægges et auktionssalær på 25%, + hammerslagsgebyr på 75 kr. inkl. moms pr. katalognummer. Visse effekter skal der tillægges 25% moms på budsummen, disse er beskrevet som ”+ moms” i kataloget.
  EKS. Effekter uden moms på budsummen: bud:                       1.000,00 i alt. 1.325,00 kr.
  EKS. Effekter + moms på budsummen bud:                               1.000,00 i alt. 1.575,00 kr.
  Omregning fra fremmed valuta sker til gældende kurs på auktionsdagen
 6. BETALING:
  kontant eller Dankort, MobilePay, Swipp senest 1 time efter sidste hammerslag på auktionsdagen. Ejendomsretten til det købte overgår først til køber, når Dankort er indløst mod kontanter.
 7. De solgte effekter skal afhentes i tidspunkter anført på katalogforside samt beskrevet i auktionsbeskrivelsen. Dersom køber lader vognmand eller anden afhente det købte, skal denne medbringe kvitteret faktura (evt. kopi). For effekter der ikke er rettidigt afhentet, beregnes et gebyr pr. effekt på 200 kr. pr. dag for opbevaring. Auktionsfirmaet kan også vælge at sælge de uafhentede effekter under hånden eller ved en frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, således denne er pligtig til at erstatte det deraf flyende tab, uden dog at have ret til muligt overskud.
 8. Køber har det fulde ansvar for, at det købte opfylder alle lovmæssige krav, før det tages i brug. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software / patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.
 9. Efter hammerslag henstår effekterne for købers regning og risiko. Køber sørger selv for afhentning og evt. afmontering / nedtagning af købte effekter. Beskadigelse i forbindelse hermed, er alene købers risiko. York Auktions personale er uden ansvar ved evt. hjælp til af og pålæsning.
 10. Salget sker i øvrigt uden ansvar for auktionsfirmaet, auktionarius, rekvirent og auktionsleder, samt evt. servernedbrud og øvrige it-problemer. Al færdsel på auktionens område sker på eget ansvar.
 11. Den der byder for en anden, forpligter sig derved som selvskyldnerkautionist, køber flere i forening hæfter de solidarisk.
 12. Såfremt man ikke kan være tilstede på auktionsdagen, kan man byde over nettet. Dette kan ske på vores hjemmeside www.york-auktion.dk inden det sluttidspunkt som er oplyst for hver enkelt auktion. York Auktions auktionarius starter så op på vegne af net byder (op til maks. bud), hvis ikke hallen byder over har net byder vundet, hvis større bud opnås i hallen har hallen vundet buddet.

BEMÆRK:
Ved eventuelt ændringer i auktionsbetingelserne, vil dette være beskrevet i det enkelte auktionskatalog, hvorved de ændringer vil være gældende for den pågældende auktion.

York-Auktion SJÆLLAND

Waldemarsvej 1
4296 Nyrup

Telefon 92 157 157
om@york-auktion.dk

York-Auktion JYLLAND

Kringelled 10
8250 Egå

Telefon 92 156 156
zk@york-auktion.dk